iPhone och iPad för att göra skisser?

Under maj månad kommer jag att öva mig att göra skisser med hjälp av iPhone och iPad. Och jag har bestämt mig för att visa en bild per dag på min facebooksida.

Bilden i det här inlägget är skapat med appen Flowpaper, och skapades helt automatiskt när jag hade lagt ifrån mig iPaden. Det är en rolig app där det känns som om man viftar med tunna sidensjalar.