Övning ger färdighet (hoppas på det)

Work in Progress

Tidigare har jag mest tecknat med tusch, men nu vill jag testa något nytt. Skraffering (crosshatching) liknar det jag tidigare gjort när det gäller att bygga upp en bild med lager på lager, men nu vill jag bli bättre på att bygga upp gråtoner med hjälp av streck som går i olika riktningar och korsar varandra ibland eller ofta. Vi får se hur det utvecklas