Collage + tusch

Experiment med collage. Ja, bilderna är uppbyggda av textfragment från gamla böcker om botanik. Den första bilden med spansk text och de andra två med rysk text.
Min tanke när jag började arbeta med dem, var att använda collage som skissmaterial men det blev så intressant att jag vill visa det.
Säg gärna vad du tycker!

Utställning i Lomma

Den 21-22 september har Västra Skånes Konstnärsgille en samlingsutställning på KRAFTEN i Lomma. Jag deltar med några nya verk.

VSKG:s höstutställning har tidigare varit i Alnarp men blir alltså i Lomma i år. (Påskutställningen blir fortsatt i Alnarp).

Tusch

Det här är en av mina senaste teckningar.

Det var roligt att göra den och de böljande banden med tunna svarta tuschstreck veckar sig som något slags naturfenomen. Kanske klippor, eller vågor i sand eller vatten. Det är roligt att jobba så här. Under arbetets gång kommer jag in i en meditativ stämning och jag är övertygad om att min sinnesstämning avspeglas i den slutliga bilden på något sätt. Och det är roligt  när jag får så respons från de som ser bilden. När de säger hur de upplever den och ger olika förslag på vad de ser i bilden.

Jag vet inte vad jag ska kalla bilden. Det har alltid varit svårt för mig att namnge bilder, kanske mest för att jag helst inte vill styra tittarens upplevelse för mycket. Vad tycker du? Är det tråkigt med en titel som bara anger “utan titel”, ett nummer eller ett datum? Säg vad du tycker.