Det är roligt…

Jag övar mig att teckna med vanlig kulspetspenna. Och jag inser att det är samma typ av långsamt arbete som när jag tecknade mina tidigare verk.

Det är inte lätt att se vem det är jag tecknar av, än.
Klart, men ser nu efteråt att ögonen sitter för tätt. Går inte att ändra.